zabiegi laryngologiczne

Podcięcie wędzidełka wargi lub języka
Wykonujemy plastykę wędzidełka górnego i dolnego.
Podcięcie wędzidełka jest wykonywane przez laryngologa.
Sam zabieg polega na przecięciu błony znajdującej się pod spodem języka lub łączącej górną wargę z dziąsłami. Po podcięciu wędzidełka ranka goi się szybko i nie wywołuje zwykle powikłań.
Do podcięcia wędzidełka wymaga się odpowiedniego przygotowania. Przed zabiegiem należy wykonywać odpowiednie ćwiczenia zapobiegające zrostom oraz uczące prawidłowych ruchów języka. Ćwiczenia te należy kontynuować również po podcięciu wędzidełka, aby zabieg był w pełni skuteczny.
Zabieg u dzieci do 3 roku życia wykonujemy zazwyczaj podczas wizyty laryngologicznej przy użyciu znieczulenia w żelu i nożyczek.
Większe dzieci - od 3 roku życia kwalifikujemy do zabiegów w sedacji. Wtedy wędzidełko podcinane jest falami radiowymi, diatermią RF. Zabieg jest bezpieczny - podczas przecinania falami radiowymi - rana od razu zostaje skoagulowana i unikamy wszelkich krwawień.

Elektrokoagulacja naczyń przegrody nosa tzw. przyżeganie lub kauteryzacja stosowana jest w celu zahamowania krwawień z naczyń krwionośnych. Jamy nosowe i małżowiny znieczulane są przez lekarza poprzez wprowadzenie środka znieczulającego w aerozolu do jam nosa, a dodatkowo wprowadzeniu do nosa nasączonych środkiem znieczulającym cienkich gazików (setonów). Wykorzystuje się podczas niej działanie fal radiowych. Zabieg polega na ścięciu (koagulacji) białka za pomocą łuku elektrycznego.


Ropień okołomigdałkowy – najczęstsze powikłanie anginy. Powstaje on w wyniku gromadzenia się treści ropnej w przestrzeni pomiędzy torebką migdałka a powięzią pokrywającą mięśnie bocznej ściany gardła. Objawy kliniczne stwierdzane są najczęściej w trakcie zapalenia migdałków podniebiennych, są to: śliny ból gardła, ograniczenie otwierania ust i zaburzenie połykania, nadmierne ślinienie, cuchnący oddech, utrzymująca się gorączka.
Na początku w znieczuleniu miejscowym wykonuje się punkcję grubą igłą okolicy ropnia i w przypadku uzyskania treści ropnej – wykonuje się nacięcie (ropień ten zawsze nacina się przez usta cięciem błony śluzowej) i drenaż ropnia. Treść ropna pobiera się do badania bakteriologicznego. Po nacięciu ropnia w znieczuleniu miejscowym wykonuje się poszerzanie jamy ropnia, aż do całkowitego braku wypływu treści ropnej. Równolegle z leczeniem chirurgicznym (nacięcie i poszerzenie rany ropnia) stosuje się antybiotykoterapia.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i / lub sedacji, trwa około 0,5 godziny. Zabiegi wykonujemy przy pomocy fal radiowych (diatermii RF).

RF plastyka podniebienia zabieg polega na nacięciu łuku podniebiennego w dwóch miejscach oraz usunięciu końcowej części języczka, która jest przerośnięta i powoduje utrudnienie swobodnego przepływu powietrza. Kolejna część plastyki jest przeprowadzana za pomocą fal radiowych. Wykonuje się kilka oparzeń, które następnie mają się zabliźnić, aby usztywnić podniebienie. Efektem jest poszerzenie przestrzeni gardłowej, co również ma wpływ na odpowiednią cyrkulację powietrza.

RF małżowin nosowych, korekcja metodą koblacji: polega na obkurczeniu małżowin dzięki zastosowaniu bipolarnej elektrody i oddziaływaniu na obrzękniętą tkankę falami radiowymi o wysokiej częstotliwości.

UPP - plastyka języczka, podniebienia i gardła jest to zabieg operacyjny polegający na poszerzeniu drogi oddechowej na poziomie gardła poprzez wycięcie nadmiaru błony śluzowej podniebienia wraz z częścią języczka.
RF plastyka podniebienia zabieg polega na nacięciu łuku podniebiennego w dwóch miejscach oraz usunięciu końcowej części języczka, która jest przerośnięta i powoduje utrudnienie swobodnego przepływu powietrza. Kolejna część plastyki jest przeprowadzana za pomocą fal radiowych. Wykonuje się kilka oparzeń, które następnie mają się zabliźnić, aby usztywnić podniebienie. Efektem jest poszerzenie przestrzeni gardłowej, co również ma wpływ na odpowiednią cyrkulację powietrza.

Zabieg sialoendoskopii czyli wziernikowania przewodów ślinowych jest metodą diagnostyczną, w czasie które możliwe jest usunięcie kamienia ze ślinianki. Uznawany jest za metodę minimalnie inwazyjną, ponieważ nie wymaga ona nacięć skórnych, a wykonywana jest przez naturalne ujścia przewodów ślinowych

Zabiegi wykonujemy w znieczuleniu miejscowym przy użyciu sedacji (gazu rozweselającego)
Sedacja wziewna - Podtlenek azotu znany potocznie jako gaz rozweselający.
W naszej placówce podtlenek azotu podawany jest pacjentom powyżej 3 roku życia.
Jak wygląda zabieg sedacji?
Gaz podajemy przez specjalną maseczkę o przyjemnym zapachu. Pacjent odpręża się i wyzbywa odczucia strachu przed zabiegiem, zachowując świadomość i podstawowe odruchy. Uspokojony, chętniej współpracuje z lekarzem. Przy użyciu najwyższej jakości aparatu, podczas zabiegu, stale kontrolujemy stężenie podtlenku we wdychanym przez Pacjenta powietrzu. Po zakończeniu leczenia, przez kilka minut podajemy czysty tlen, który usuwa resztki gazu rozweselającego z organizmu.
Jak należy przygotować się do zabiegu sedacji?
Przed planowanym zbiegiem z wykorzystaniem gazu rozweselającego Pacjent powinien:
• być ZDROWY!
• mieć drożny nos (abyśmy mogli podać gaz przez specjalną maseczkę)
• nie jeść 5 godzin przed zabiegiem, (zminimalizuje to ryzyko wymiotów podczas sedacji wziewnej).
• nie pić 2 godziny przed zabiegiem
• Po zabiegu pacjent pozostaje w placówce około 30minut, po konsultacji z lekarzem można wrócić do domu.