USG Doppler

Diagnostyka USG z wykorzystaniem opcji Doppler to nieinwazyjne badanie polegające na obserwowaniu przepływu krwi w danym narządzie za pomocą aparatu ultrasonograficznego wykorzystującego dodatkowo efekt Dopplera. Efekt ten sprawia, że fala ultradźwiękowa wysyłana przez głowicę aparatu USG przenika ciało, a następnie odbija się od będącej w ruchu krwi i powraca do głowicy. Połączony z nią aparat ultrasonograficzny rejestruje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od krwi. Zmiany te są następnie widoczne w postaci obrazu na monitorze.

Lekarz przeprowadzający badanie USG Doppler widzi, w których miejscach przepływ krwi jest wolniejszy, gdzie krew się cofa (spowodowane może to być niedomykalnością zastawek żylnych) oraz gdzie przepływ jest zablokowany. Do badania USG Doppler nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynie na wykonanie USG Doppler wątroby i tętnic nerkowych należy przyjść na czczo.