Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapeuta to osoba zajmująca się przede wszystkim długoterminową terapią mającą na celu dokonanie określonej zmiany w funkcjonowaniu zgłaszającej się po pomoc osoby. Do psychoterapeuty warto pójść wtedy, kiedy jest nam trudno radzić sobie z uczuciami i trwa to dłuższy czas oraz kiedy mamy niepokojące objawy. Koniecznie — gdy zaleca to lekarz, rozpoznając np. dolegliwości psychosomatyczne. I zwłaszcza wtedy, kiedy podejrzewamy, że źródło naszych kłopotów może tkwić w nas samych. Do psychoterapeuty warto iść z depresją, zaburzeniami odżywiania, napadami lęku, fobią, obsesyjnymi myślami, przymusem powtarzania określonych czynności, przedłużającą się żałobą, trudnościami w budowaniu związków.

Każda osoba szukająca pomocy ma inne powody, inne oczekiwania, i inne potrzeby. Mimo wielu różnic skłaniających ludzi do szukania pomocy, wspólnym elementem jest to, iż psychoterapia jest interwencją w życiu pacjenta, która ma zmienić sposób funkcjonowania danej osoby i wpłynąć pozytywnie na zmiany w życiu.

W trakcie terapii indywidualnej pomiędzy pacjentem a terapeutą tworzy się więź, która jest związana z pełnieniem wyznaczonych ról, które mają za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Często dla pacjenta terapeuta staje się bardzo ważną osobą, która wypełnia jego deficyty emocjonalne, w tej relacji pacjent odtwarza schematy relacji, jakie miał z innymi znaczącymi osobami. Dla większości pacjentów istotne jest uzyskanie poczucia, że przy pomocy terapeuty są w stanie poradzić sobie ze swoimi cierpieniami, lękami, problemami, trudnościami z jakimi się borykają. Pacjenci oczekują, że podczas terapii poznają przyczyny swoich problemów, wprowadzą w życie skuteczne metody ich eliminacji, wyznaczą cele leczenia, jak i otrzymają rzetelne informacje o swoich postępach. Aby spełnić te oczekiwania bardzo ważne jest określenie jasnych celów, jakie pacjent chce zrealizować podczas terapii.

OFERTA

OFERTA

Konsultacja psychoterapeutyczna (50 minut - 1 sesja)
Pierwsze spotkanie, którego głównym celem jest bliższe przyjrzenie się aktualnym trudnościom i lepsze zrozumienie siebie w obecnej sytuacji. Konsultacja może, ale nie musi, zakończyć się zaproponowaniem przez psychoterapeutę pewnej formy udzielenia pomocy, np. rozpoczęcia terapii lub odbycia spotkania z innym specjalistą.