Plastyka wędzidełek

Wykonujemy plastykę wędzidełka górnego i dolnego.
Podcięcie wędzidełka jest wykonywane przez laryngologa.
Sam zabieg polega na przecięciu błony znajdującej się pod spodem języka. Po podcięciu wędzidełka ranka goi się szybko i nie wywołuje zwykle powikłań.

Przygotowanie do podcięcia wędzidełka wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed zabiegiem należy wykonywać odpowiednie ćwiczenia zapobiegające zrostom oraz uczące prawidłowych ruchów języka. Ćwiczenia te należy kontynuować również po podcięciu wędzidełka, aby zabieg był w pełni skuteczny.
Zabieg u dzieci do 3 roku życia wykonujemy zazwyczaj podczas wizyty laryngologicznej przy użyciu znieczulenia w żelu i nożyczek. Większe dzieci - od 3 roku życia kwalifikujemy do zabiegów w sedacji.