Oferta

1LARYNGOLOGIA

Leczenie:

 • Schorzeń laryngologicznych (uszu, nosa, gardła, krtani, zatok oraz innych narządów głowy i szyi)
 • Podcinanie wędzidełka wargi i języka przy użyciu gazu rozweselającego
 • Usuwanie trzeciego migdałka
 • Septoplastyka (korekcja skrzywienia przegrody nosowej)
 • Elektrokoagulacja naczyń nosa
 • Punkcja zatok

Leczenie chrapania

 • Plastyka podniebienia miękkiego przy użyciu RF
 • Plastyka muszli nosowych przy użyciu RF
2DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHRAPANIA
Leczenie chrapania

Najskuteczniejszą metodą leczenia chrapania oraz łagodnej i umiarkowanej postaci bezdechu sennego jest plastyka podniebienia, języczka oraz małżowin nosowych, najlepiej przy wykorzystaniu radiochirurgii.

W leczeniu chrapania i łagodnych bezdechów sennych najczęściej wykonujemy plastykę podniebienia miękkiego z języczkiem oraz plastykę łuków podniebiennych. Zabieg jest przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i trwa około 30-40 minut.

Leczenie polega na wprowadzeniu w podniebienie lub małżowiny nosowe elektrod oraz doprowadzeniu do bipolarnej stymulacji tkanek falami o częstotliwości radiowej w temperaturze ok. 90-100ºC. Efektem tego zabiegu jest powstanie blizn, które prowadzą do usztywnienia podniebienia i obkurczenia małżowin. Metoda ta wykonywana jest zwykle w znieczuleniu miejscowym. Czasami zabieg wymaga powtórzenia w zależności od indywidualnej specyfiki Pacjenta.

System RaVor to małoinwazyjna metoda leczenia chrapania i łagodnych bezdechów, która przy ograniczonym obciążeniu Pacjenta doprowadza do poszerzenia dróg oddechowych na poziomie gardła i usztywnienia tkanek miękkich gardła.
RaVor jest wykorzystywany w leczeniu chrapania do:
- plastyki podniebienia miękkiego, języczka i łuków podniebiennych,
- leczenie przerostu małżowin nosowych,
- redukcji masy migdałków podniebiennych i językowych.

3AUDIOLOGIA I FONIATRIA

Foniatra-audiolog to lekarz, zajmujący się chorobami narządów głosu i słuchu. Foniatria i audiologia to część otolaryngologii, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń głosu, języka i mowy oraz zaburzeniami w obrębie narządu słuchu.

Foniatria koncentruje się na schorzeniach, które prowadzą do nieprawidłowości z wytwarzaniem dźwięków mowy, natomiast audiologia skupia się na zaburzeniach w obrębie słuchu.

Podczas konsultacji lekarz wykonuje badanie videostroboskopowe.

Czym jest videostroboskopia?

Badaniem, które określa stopień napięcia, ruchomości i stan strun głosowych. Oświetlając krtań światłem stroboskopowym (przerywanym) o częstotliwości drgań różnej od częstości drgań fałdów głosowych, lekarz może zaobserwować ruchy fałd głosowych w zwolnionym tempie i ocenić ich funkcjonowanie.

4CHIRURGIA NACZYNIOWA
Pełna konsultacja naczyniowa razem z USG doppler.

USG Doppler to nieinwazyjne badanie polegające na obserwowaniu przepływu krwi w danym narządzie za pomocą aparatu ultrasonograficznego wykorzystującego dodatkowo efekt Dopplera. Efekt ten sprawia, że fala ultradźwiękowa wysyłana przez głowicę aparatu USG przenika ciało, a następnie odbija się od będącej w ruchu krwi i powraca do głowicy. Połączony z nią aparat ultrasonograficzny rejestruje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od krwi. Zmiany te są następnie widoczne w postaci obrazu na monitorze.

Lekarz przeprowadzający badanie USG Doppler widzi, w których miejscach przepływ krwi jest wolniejszy, gdzie krew się cofa (spowodowane może to być niedomykalnością zastawek żylnych) oraz gdzie przepływ jest zablokowany. Do badania USG Doppler nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynie na wykonanie USG Doppler wątroby i tętnic nerkowych należy przyjść na czczo.

Leczenie:
 • Żylaków kończyn dolnych metodą laserową
 • Żylaków kończyn dolnych skleroterapią piankową
 • Pajączków naczyniowych i żył siatkowatych metodą skleroterapii
 • Owrzodzenie podudzi
 • Obrzęków limfatycznych
 • Miażdżycy tętnic kończyn dolnych zachowawczo, chirurgicznie i wewnątrznaczyniowo
5SKLEROTERAPIA PIANKOWA

Skleroterapia piankowa jest metodą kosmetyczną jak i również leczniczą. Polega ona na podaniu do niewydolnej żyły specjalnego rozworu leku w postaci piany.

Lek poprzez uszkodzenie śródbłonka naczynia wywołuje stan zapalny oraz obkurczenie chorobowo zmienionej żyły. Z czasem naczynie ulega zwłóknieniu i ulega zanikaniu.

Podczas zabiegu wykonuje się wkłucie do naczynia a następnie podaje się lek. Żyła ulega natychmiastowemu zamknięciu. Czas trwania zabiegu wynosi około 30 min.

Nieodłącznym elementem leczenia jest stosowanie wyrobów uciskowych. Pończocha zakładana jest przez lekarza po zabiegu i należy ją nosić bez przerwy od 7do 10 dni w zależności od wielkości zamykanego naczynia.

W razie potrzeby zabieg można powtarzać w odstępach 2 - 4 tygodni.

Przeciwskazania do zabiegu:

 • ciąża
 • unieruchomienie (po zabiegu należy udać się na spacer, niezalecane jest stanie czy siedzenie
 • cukrzyca
 • astma oskrzelowa
 • wrodzone wady serca

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych.
Podczas kwalifikacji do zabiegu wykonywane jest USG Color Dopller żył kończyn dolnych celem oceny wydolności układu żylnego.

6DIAGNOSTYKA I LECZENIE ŻYLAKÓW
7OKULISTYKA

Okulistyka

Diagnostyka schorzeń okulistycznych u dzieci i dorosłych:
 • dobór szkieł okularowych i soczewek kontaktowych
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badanie dna oka
 • optyczna koherentna tomografia (OCT)
 • autokeratorefraktometria
 • gonioskopia

 

Leczenie schorzeń okulistycznych
 • (min. zaćma, jaskra, cukrzyca, stany zapalne, schorzenia siatkówki, plamki, zmiany zwyrodnieniowe związane z wiekiem - AMD)
 • Niedrożność dróg łzowych
 • Zespół suchego oka
 • Kwalifikacje do zabiegów witreoretinalnych
 • Kwalifikacje do chirurgii zaćmy(w ramach NFZ i komercyjnie)
 • Zabiegi na aparacie ochronnym oka i gałce ocznej (zmiany skórne powiek, gradówki, skrzydliki, nieprawidłowe ustawienie powiek)
 • Zabiegi udrażniania dróg łzowych u dorosłych i dzieci
 • Leczenie zaburzeń układu łzowego
 • Iniekcje doszklistkowe preparatem Lucentis lub Eylea (leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki w przebiegu retiopatii cukrzycowej czy zakrzepu naczyń żylnych siatkówki)
8OPTOMETRIA

Dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Podczas wizyty mogą zostać wykonane badania, dobrane okulary, szkła kontaktowe, ćwiczenia korekcyjne.

 

Skiaskopia - badanie refrakcji oka

Jest to badanie nie wymagające czynnego udziału pacjenta. Skiaskopia pozwala na określenie wady wzroku za pomocą wiązki światła rzutowanej przez skiaskop na dno oka. Kierunek ruchu cienia w źrenicy zależy od refrakcji oka, czyli załamywania promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka (rogówki, cieczy wodnistej wypełniającej przednią komorę oka, soczewki i ciała szklistego). Przebieg badania Aby dokładnie określić wadę refrakcji i na tej podstawie dobrać okulary, trzeba "porazić" akomodację (czyli zdolność przystosowania się oka do dobrego widzenia z różnych odległości) w badanym oku za pomocą kropli do oczu, np. atropiny. To badanie oczu przeprowadza się w ciemni przy użyciu aparatu zwanego skiaskopem. Jest to przyrząd w kształcie walca o długości około 20 cm. Siadasz w odległości 1 m od lekarza, który skierowuje do Twojego oka strumień światła ze skiaskopu, przystawionego do swojego oka. Lekarz obserwuje zmiany oświetlenia źrenicy przez ruch powstającego cienia. Przy nadwzroczności cień porusza się zgodnie z ruchem światła skiaskopu, w krótkowzroczności - na odwrót. Następnie lekarz przystawia przed twoje oko tzw. listwy skiaskopowe, wyposażone w rząd szkieł skupiających (plusowych) i rozpraszających (minusowych) o wzrastającej sile. Za pomocą tych soczewek i zmiany ruchu cienia określa się refrakcję badanego oka. Jeśli chorujesz na jaskrę, przed skiaskopią poinformuj o tym lekarza. Wskazane jest, aby podczas badania skiaskopii u dzieci do 1roku życia, które są karmione piersią , jadły podczas badania.

OCT - optyczna koherentna tomografia dna oka

OCT - to badanie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie części dna oka, tzw. plamki). OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny). Jak działa OCT? OCT umożliwia otrzymywanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Bardzo precyzyjnie pokazuje szczegóły budowy oka - ukazuje kolejne warstwy przekroju. Trochę przypomina badanie ultrasonograficzne - podobnie jak w tej metodzie badany obiekt sonduje wiązka - tutaj światła. Światło rozproszone wstecz niesie informację o położeniu miejsc znajdujących się na drodze wiązki światła tam, gdzie zmienia się współczynnik załamania. Przesuwając promień w kierunku poprzecznym do kierunku rozchodzenia światła otrzymujemy kolejną porcję informacji o położeniu centrów rozpraszających. Złożenie wyników kolejnych pomiarów daje obraz przekroju badanego obiektu.Dla kogo OCT? Wskazaniem do wykonania optycznej koherentnej tomografii OCT są: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) makulopatia cukrzycowa obrzęk plamki innego pochodzenia otwór w plamce zwłóknienie przedplamkowe centralna retinopatia surowicza Optyczna koherentna tomografia dna oka OCT - przebieg Przed badaniem stosuje się najczęściej krople rozszerzające źrenicę (przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt). Po zakropieniu leku potrzebny jest czas na rozszerzenie źrenicy, zwykle około 15-30 minut. Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

(PL) „preferential looking - Test preferowanego spojrzenia

Test preferencyjnego patrzenia, (inaczej test Tellera / Dobsona), stosowany jest do oceny ostrości wzroku u niemowląt i małych dzieci, które nie są w stanie zidentyfikować zdjęcia lub liter. Dziecku przedstawiona jest karta z dwoma polami stymulacyjnymi, jedna część złożona jest z pasków, a druga z jednorodnej szarej strefy. Położenie pasków jest losowo zmieniane. Przez mały otwór, znajdujący się pośrodku dwóch obszarów, obserwator widzi dziecko i ocenia położenie pasków na podstawie ruchów głowy i oczu dziecka. Jeśli dziecko widzi pasy, to zwracają jego uwagę i woli na nie spojrzeć niż na szarą plamę. Jeśli dziecko nie może ich zobaczyć, (pole z paskami będzie wyglądać tak samo jak puste szare pole, - dziecko nie wykaże zainteresowania). Dziecko może siedzieć na kolanach osoby dorosłej.

 

CT Cover Test - test naprzemiennego przesłaniania oczu,

test Hirschberga (test odblasków rogówkowych) w celu diagnozy zeza

test PL Lea (uprzywilejowanego spojrzenia), w celu sprawdzenia ostrości wzroku.
Test CT i Hirschberga diagnozują zeza , natomiast test Lea pozwala sprawdzić ostrość wzroku

9ORTOPEDIA
10UROLOGIA
11PROKTOLOGIA
12CHIRURGIA OGÓLNA (dziecięca i dorosłych)
13DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA
14MEDYCYNA ESTETYCZNA
15HEPATOLOGICZNA / CHORÓB ZAKAŹNYCH
16MEDYCYNA PODRÓŻY
17REUMATOLOGICZNA
18NEUROLOGIA
19GERIATRIA
20PEDIATRIA
21LOGOPEDIA
22FIZJOTERAPIA
23WiP DLA DZIECI
1DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHRAPANIA
asdasdasdas
1LARYNGOLOGIA

Leczenie:

 • Schorzeń laryngologicznych (uszu, nosa, gardła, krtani, zatok oraz innych narządów głowy i szyi)
 • Podcinanie wędzidełka wargi i języka przy użyciu gazu rozweselającego
 • Usuwanie trzeciego migdałka
 • Septoplastyka (korekcja skrzywienia przegrody nosowej)
 • Elektrokoagulacja naczyń nosa
 • Punkcja zatok

Leczenie chrapania

 • Plastyka podniebienia miękkiego przy użyciu RF
 • Plastyka muszli nosowych przy użyciu RF
2DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHRAPANIA
Leczenie chrapania

Najskuteczniejszą metodą leczenia chrapania oraz łagodnej i umiarkowanej postaci bezdechu sennego jest plastyka podniebienia, języczka oraz małżowin nosowych, najlepiej przy wykorzystaniu radiochirurgii.

W leczeniu chrapania i łagodnych bezdechów sennych najczęściej wykonujemy plastykę podniebienia miękkiego z języczkiem oraz plastykę łuków podniebiennych. Zabieg jest przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i trwa około 30-40 minut.

Leczenie polega na wprowadzeniu w podniebienie lub małżowiny nosowe elektrod oraz doprowadzeniu do bipolarnej stymulacji tkanek falami o częstotliwości radiowej w temperaturze ok. 90-100ºC. Efektem tego zabiegu jest powstanie blizn, które prowadzą do usztywnienia podniebienia i obkurczenia małżowin. Metoda ta wykonywana jest zwykle w znieczuleniu miejscowym. Czasami zabieg wymaga powtórzenia w zależności od indywidualnej specyfiki Pacjenta.

System RaVor to małoinwazyjna metoda leczenia chrapania i łagodnych bezdechów, która przy ograniczonym obciążeniu Pacjenta doprowadza do poszerzenia dróg oddechowych na poziomie gardła i usztywnienia tkanek miękkich gardła.
RaVor jest wykorzystywany w leczeniu chrapania do:
- plastyki podniebienia miękkiego, języczka i łuków podniebiennych,
- leczenie przerostu małżowin nosowych,
- redukcji masy migdałków podniebiennych i językowych.

3AUDIOLOGIA I FONIATRIA

Foniatra-audiolog to lekarz, zajmujący się chorobami narządów głosu i słuchu. Foniatria i audiologia to część otolaryngologii, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń głosu, języka i mowy oraz zaburzeniami w obrębie narządu słuchu.

Foniatria koncentruje się na schorzeniach, które prowadzą do nieprawidłowości z wytwarzaniem dźwięków mowy, natomiast audiologia skupia się na zaburzeniach w obrębie słuchu.

Podczas konsultacji lekarz wykonuje badanie videostroboskopowe.

Czym jest videostroboskopia?

Badaniem, które określa stopień napięcia, ruchomości i stan strun głosowych. Oświetlając krtań światłem stroboskopowym (przerywanym) o częstotliwości drgań różnej od częstości drgań fałdów głosowych, lekarz może zaobserwować ruchy fałd głosowych w zwolnionym tempie i ocenić ich funkcjonowanie.

4CHIRURGIA NACZYNIOWA
Pełna konsultacja naczyniowa razem z USG doppler.

USG Doppler to nieinwazyjne badanie polegające na obserwowaniu przepływu krwi w danym narządzie za pomocą aparatu ultrasonograficznego wykorzystującego dodatkowo efekt Dopplera. Efekt ten sprawia, że fala ultradźwiękowa wysyłana przez głowicę aparatu USG przenika ciało, a następnie odbija się od będącej w ruchu krwi i powraca do głowicy. Połączony z nią aparat ultrasonograficzny rejestruje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od krwi. Zmiany te są następnie widoczne w postaci obrazu na monitorze.

Lekarz przeprowadzający badanie USG Doppler widzi, w których miejscach przepływ krwi jest wolniejszy, gdzie krew się cofa (spowodowane może to być niedomykalnością zastawek żylnych) oraz gdzie przepływ jest zablokowany. Do badania USG Doppler nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Jedynie na wykonanie USG Doppler wątroby i tętnic nerkowych należy przyjść na czczo.

Leczenie:
 • Żylaków kończyn dolnych metodą laserową
 • Żylaków kończyn dolnych skleroterapią piankową
 • Pajączków naczyniowych i żył siatkowatych metodą skleroterapii
 • Owrzodzenie podudzi
 • Obrzęków limfatycznych
 • Miażdżycy tętnic kończyn dolnych zachowawczo, chirurgicznie i wewnątrznaczyniowo
5SKLEROTERAPIA PIANKOWA

Skleroterapia piankowa jest metodą kosmetyczną jak i również leczniczą. Polega ona na podaniu do niewydolnej żyły specjalnego rozworu leku w postaci piany.

Lek poprzez uszkodzenie śródbłonka naczynia wywołuje stan zapalny oraz obkurczenie chorobowo zmienionej żyły. Z czasem naczynie ulega zwłóknieniu i ulega zanikaniu.

Podczas zabiegu wykonuje się wkłucie do naczynia a następnie podaje się lek. Żyła ulega natychmiastowemu zamknięciu. Czas trwania zabiegu wynosi około 30 min.

Nieodłącznym elementem leczenia jest stosowanie wyrobów uciskowych. Pończocha zakładana jest przez lekarza po zabiegu i należy ją nosić bez przerwy od 7do 10 dni w zależności od wielkości zamykanego naczynia.

W razie potrzeby zabieg można powtarzać w odstępach 2 - 4 tygodni.

Przeciwskazania do zabiegu:

 • ciąża
 • unieruchomienie (po zabiegu należy udać się na spacer, niezalecane jest stanie czy siedzenie
 • cukrzyca
 • astma oskrzelowa
 • wrodzone wady serca

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych.
Podczas kwalifikacji do zabiegu wykonywane jest USG Color Dopller żył kończyn dolnych celem oceny wydolności układu żylnego.

6DIAGNOSTYKA I LECZENIE ŻYLAKÓW
7OKULISTYKA

Okulistyka

Diagnostyka schorzeń okulistycznych u dzieci i dorosłych:
 • dobór szkieł okularowych i soczewek kontaktowych
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • badanie dna oka
 • optyczna koherentna tomografia (OCT)
 • autokeratorefraktometria
 • gonioskopia

 

Leczenie schorzeń okulistycznych
 • (min. zaćma, jaskra, cukrzyca, stany zapalne, schorzenia siatkówki, plamki, zmiany zwyrodnieniowe związane z wiekiem - AMD)
 • Niedrożność dróg łzowych
 • Zespół suchego oka
 • Kwalifikacje do zabiegów witreoretinalnych
 • Kwalifikacje do chirurgii zaćmy(w ramach NFZ i komercyjnie)
 • Zabiegi na aparacie ochronnym oka i gałce ocznej (zmiany skórne powiek, gradówki, skrzydliki, nieprawidłowe ustawienie powiek)
 • Zabiegi udrażniania dróg łzowych u dorosłych i dzieci
 • Leczenie zaburzeń układu łzowego
 • Iniekcje doszklistkowe preparatem Lucentis lub Eylea (leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, obrzęku plamki w przebiegu retiopatii cukrzycowej czy zakrzepu naczyń żylnych siatkówki)
8OPTOMETRIA

Dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Podczas wizyty mogą zostać wykonane badania, dobrane okulary, szkła kontaktowe, ćwiczenia korekcyjne.

 

Skiaskopia - badanie refrakcji oka

Jest to badanie nie wymagające czynnego udziału pacjenta. Skiaskopia pozwala na określenie wady wzroku za pomocą wiązki światła rzutowanej przez skiaskop na dno oka. Kierunek ruchu cienia w źrenicy zależy od refrakcji oka, czyli załamywania promieni świetlnych przechodzących przez wszystkie struktury optycznego układu oka (rogówki, cieczy wodnistej wypełniającej przednią komorę oka, soczewki i ciała szklistego). Przebieg badania Aby dokładnie określić wadę refrakcji i na tej podstawie dobrać okulary, trzeba "porazić" akomodację (czyli zdolność przystosowania się oka do dobrego widzenia z różnych odległości) w badanym oku za pomocą kropli do oczu, np. atropiny. To badanie oczu przeprowadza się w ciemni przy użyciu aparatu zwanego skiaskopem. Jest to przyrząd w kształcie walca o długości około 20 cm. Siadasz w odległości 1 m od lekarza, który skierowuje do Twojego oka strumień światła ze skiaskopu, przystawionego do swojego oka. Lekarz obserwuje zmiany oświetlenia źrenicy przez ruch powstającego cienia. Przy nadwzroczności cień porusza się zgodnie z ruchem światła skiaskopu, w krótkowzroczności - na odwrót. Następnie lekarz przystawia przed twoje oko tzw. listwy skiaskopowe, wyposażone w rząd szkieł skupiających (plusowych) i rozpraszających (minusowych) o wzrastającej sile. Za pomocą tych soczewek i zmiany ruchu cienia określa się refrakcję badanego oka. Jeśli chorujesz na jaskrę, przed skiaskopią poinformuj o tym lekarza. Wskazane jest, aby podczas badania skiaskopii u dzieci do 1roku życia, które są karmione piersią , jadły podczas badania.

OCT - optyczna koherentna tomografia dna oka

OCT - to badanie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki (szczególnie ważne w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie części dna oka, tzw. plamki). OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny). Jak działa OCT? OCT umożliwia otrzymywanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny. Bardzo precyzyjnie pokazuje szczegóły budowy oka - ukazuje kolejne warstwy przekroju. Trochę przypomina badanie ultrasonograficzne - podobnie jak w tej metodzie badany obiekt sonduje wiązka - tutaj światła. Światło rozproszone wstecz niesie informację o położeniu miejsc znajdujących się na drodze wiązki światła tam, gdzie zmienia się współczynnik załamania. Przesuwając promień w kierunku poprzecznym do kierunku rozchodzenia światła otrzymujemy kolejną porcję informacji o położeniu centrów rozpraszających. Złożenie wyników kolejnych pomiarów daje obraz przekroju badanego obiektu.Dla kogo OCT? Wskazaniem do wykonania optycznej koherentnej tomografii OCT są: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) makulopatia cukrzycowa obrzęk plamki innego pochodzenia otwór w plamce zwłóknienie przedplamkowe centralna retinopatia surowicza Optyczna koherentna tomografia dna oka OCT - przebieg Przed badaniem stosuje się najczęściej krople rozszerzające źrenicę (przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt). Po zakropieniu leku potrzebny jest czas na rozszerzenie źrenicy, zwykle około 15-30 minut. Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.

(PL) „preferential looking - Test preferowanego spojrzenia

Test preferencyjnego patrzenia, (inaczej test Tellera / Dobsona), stosowany jest do oceny ostrości wzroku u niemowląt i małych dzieci, które nie są w stanie zidentyfikować zdjęcia lub liter. Dziecku przedstawiona jest karta z dwoma polami stymulacyjnymi, jedna część złożona jest z pasków, a druga z jednorodnej szarej strefy. Położenie pasków jest losowo zmieniane. Przez mały otwór, znajdujący się pośrodku dwóch obszarów, obserwator widzi dziecko i ocenia położenie pasków na podstawie ruchów głowy i oczu dziecka. Jeśli dziecko widzi pasy, to zwracają jego uwagę i woli na nie spojrzeć niż na szarą plamę. Jeśli dziecko nie może ich zobaczyć, (pole z paskami będzie wyglądać tak samo jak puste szare pole, - dziecko nie wykaże zainteresowania). Dziecko może siedzieć na kolanach osoby dorosłej.

 

CT Cover Test - test naprzemiennego przesłaniania oczu,

test Hirschberga (test odblasków rogówkowych) w celu diagnozy zeza

test PL Lea (uprzywilejowanego spojrzenia), w celu sprawdzenia ostrości wzroku.
Test CT i Hirschberga diagnozują zeza , natomiast test Lea pozwala sprawdzić ostrość wzroku

9ORTOPEDIA
10UROLOGIA
11PROKTOLOGIA
12CHIRURGIA OGÓLNA (dziecięca i dorosłych)
13DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA
14MEDYCYNA ESTETYCZNA
15HEPATOLOGICZNA / CHORÓB ZAKAŹNYCH
16MEDYCYNA PODRÓŻY
17REUMATOLOGICZNA
18NEUROLOGIA
19GERIATRIA
20PEDIATRIA
21LOGOPEDIA
22FIZJOTERAPIA
23WiP DLA DZIECI