Foniatria dla dzieci

Foniatra-audiolog to lekarz, zajmujący się chorobami narządów głosu i słuchu. Foniatria i audiologia to część otolaryngologii, zajmująca się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń głosu, języka i mowy oraz zaburzeniami w obrębie narządu słuchu.

Foniatria koncentruje się na schorzeniach, które prowadzą do nieprawidłowości z wytwarzaniem dźwięków mowy, natomiast audiologia skupia się na zaburzeniach w obrębie słuchu.

Podczas konsultacji lekarz wykonuje badanie videostroboskopowe.

Czym jest videostroboskopia?

Badaniem, które określa stopień napięcia, ruchomości i stan strun głosowych. Oświetlając krtań światłem stroboskopowym (przerywanym) o częstotliwości drgań różnej od częstości drgań fałdów głosowych, lekarz może zaobserwować ruchy fałd głosowych w zwolnionym tempie i ocenić ich funkcjonowanie.