Chirurgia dla dzieci

Chirurg dziecięcy zajmuje się operacyjnym leczeniem różnego rodzaju chorób i schorzeń u dzieci – od niemowląt, poprzez wiek dziecięcy, aż do 18. roku życia. Chirurg dziecięcy może konsultować, diagnozować i leczyć zarówno wady wrodzone u dzieci, jak i wady oraz schorzenia nabyte w wieku dziecięcym (nastoletnim). 

W naszym Centrum Wad Twarzoczaszki zajmujemy się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem wad twarzoczaszki, a szczególnie problemami związanymi z leczeniem szczelin i rozszczepów twarzy, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną w zakresie min.: olbrzymich znamion barwinkowych, nowotworów skóry, wad wrodzonych ręki, wad wrodzonych powiek, nosa i małżowiny usznej, leczenia zniekształceń wrodzonych, blizn pourazowych i jatrogennych.