Centrum Wad Twarzoczaszki

Chirurgia szczękowo-twarzowa specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką i leczeniem chirurgicznym chorób tkanek miękkich części twarzowej czaszki oraz szyi, jamy ustnej, kości części twarzowej czaszki z podstawą przedniego dołu czaszki włącznie, stawów skroniowo-żuchwowych, stanów przednowotworowych i nowotworów złośliwych części twarzowej czaszki i szyi, urazów czaszkowo-twarzowo-szczękowych, a także wrodzonych i nabytych wad czaszkowo-twarzowo-szczękowo-zgryzowych Specjalność ta łączy w sobie dwie dziedziny – chirurgię oraz stomatologię. W naszym Centrum Wad Twarzoczaszki zajmujemy się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem wad twarzoczaszki, a szczególnie problemami związanymi z leczeniem szczelin i rozszczepów twarzy, chirurgią plastyczną i rekonstrukcyjną.

Nasi specjaliści z zakresu chorób wad twarzoczaszki:


dr n. med. Włodzimierz Piwowar

chirurg szczękowo-twarzowy


dr n. med. Krzysztof Dowgierd

chirurg szczękowo-twarzowy


dr n. med. Jan Woś

laryngolog


dr n. med. Małgorzata Woś

okulista


dr n. hum Izabela Malicka-Podkalicka

logopeda


mgr Magdalena Zięba

technik słuchu