badanie kliniczne dla pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

optinose 05
Jeśli mają Państwo powyższy problem – zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym. Badanie polegać będzie na ocenie czy badany preparat podawany dwa razy na dobę przy użyciu aplikatora w porównaniu z placebo jest skuteczny w leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami lub bez polipów. Preparat został zatwierdzony przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych do leczenia polipów nosa u dorosłych ale aby został wprowadzony do stosowania u pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych należy przeprowadzić to badanie.
Jak będzie przebiegać to badanie?

Badanie składa się z 6 wizyt w ciągu 24 tygodni. Na każdej z wizyt będą przeprowadzane procedury.
1 wizyta – podczas tej wizyty po pierwsze zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego badania, zespół badawczy zapozna pacjenta ze świadomą zgodą na udział w badaniu klinicznym. Po podpisaniu zgody zostanie przeprowadzony wywiad, badanie okulistyczne, badanie laryngologiczne z endoskopią nosa. Następnie pobranie krwi oraz zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia.
Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia oraz zdecydują się na wzięcie udziału w badaniu otrzymają lek/placebo, instrukcję dotyczącą korzystania z aplikatora, dzienniczek do raportowania swoich objawów nosowych oraz zostaną skierowani na tomografię głowy.
2 wizyta – sprawdzenie czy pacjent regularnie uzupełnia dzienniczek, następnie uzupełnią Państwo kwestionariusze. Kolejno będzie trzeba wykonać test zapachowy oraz zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Uzupełnimy Państwu zapas leku/placebo.
3, 4, 5 wizyta – podczas tych wizyt przeprowadzimy wywiad, badanie endoskopowe nosa. Zostaną zmierzone parametry życiowe oraz przeprowadzimy kwestionariusze. Uzupełnimy Państwu zapas leku/placebo.
6 wizyta – podczas tej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad, badanie okulistyczne, badanie laryngologiczne z endoskopią nosa. Następnie pobranie krwi oraz zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia i zakończymy badanie.
Każda z wizyt będzie trwać 40 – 60 minut.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu badania.kliniczne@cmwip.pl