badanie kliniczne dla pacjentów z przewlekłym kaszlem opornym na leczenie.

Cierpisz z powodu kaszlu i nic nie pomaga
Jeśli mają Państwo powyższy problem – zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu klinicznym. Badanie polegać będzie na ocenie skuteczność i bezpieczeństwo różnych dawek produktu BLU-5937 u dorosłych uczestników z przewlekłym kaszlem opornym na leczenie.
Jak będzie przebiegać to badanie?

Badanie składa się z 8 wizyt w ciągu 10 tygodni. Na każdej z wizyt będą przeprowadzane procedury.
1 wizyta – podczas tej wizyty po pierwsze zostaną Państwu udzielone wszelkie informacje dotyczące przeprowadzanego badania, zespół badawczy zapozna pacjenta ze świadomą zgodą na udział w badaniu klinicznym. Po podpisaniu zgody zostanie przeprowadzony wywiad, pełne badanie stanu zdrowia - EKG, spirometria. Następnie pobranie krwi oraz zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia oraz założony zostanie rejestrator kaszlu.
Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani na podstawie kryteriów włączenia i wyłączenia oraz zdecydują się na wzięcie udziału w badaniu otrzymają lek/placebo, instrukcję dotyczącą stosowania leku, oraz jeśli nie posiadają aktualnego zostaną skierowani na RTG lub TK klatki piersiowej.
2 wizyta – wydamy dzienniczek do raportowania swoich objawów, następnie uzupełnią Państwo kwestionariusze. Zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Uzupełnimy Państwu zapas leku/placebo.
3 wizyta – podczas tej wizyty przeprowadzimy wywiad. Zostaną zmierzone parametry życiowe oraz przeprowadzimy kwestionariusze. Uzupełnimy Państwu zapas leku/placebo.
4 wizyta – randomizacja - podczas tej wizyty zostaną ponownie sprawdzone kryteria włączenia i wyłączenia, przeprowadzony będzie wywiad, EKG, . Następnie pobranie krwi oraz zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia.
5,6,7 wizyta – podczas tych wizyt przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia oraz założymy Państwu rejestrator kaszlu. Następnie zostaną zmierzone parametry życiowe (ciśnienie i tętno). Przeprowadzimy kwestionariusze oceniające stan zdrowia.
8 wizyta – zakończenie badania.
Każda z wizyt będzie trwać 40 – 60 minut.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu badania.kliniczne@cmwip.pl