icon-02

Centrum terapii osób z wadami twarzoczaszki


Jesteśmy pierwszym na terenie Małopolski ośrodkiem specjalizującym się w kompleksowej terapii osób dotkniętych wadami twarzoczaszki po zabiegach chirurgicznych. Terapią osób zajmuje się interdyscyplinarny zespół składający się z laryngologów, logopedów, ortodontów i fizjoterapeutów.
Każdego Pacjenta traktujemy indywidualnie, dopasowując plan terapii do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.

Zajmujemy się pacjentami dotkniętymi m.in.:
  • rozszczepem wargi i/lub podniebienia
  • dyslalią zgryzową (wada wymowy skorelowana z wadą zgryzu)
  • skróconymi wędzidełkami języka (dyslalia ankyloglosyjna)
  • niedrożnością jamy nosowej i/lub nosowo gardłowej (skrzywiona przegroda, przerost małżowin nosowych, pacjenci z przerostem trzeciego migdałka, po usunięciu migdałków oddychających ustami)

Profesorskie konsultacje logopedyczne


Danuta Pluta-Wojciechowska, doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki (z rozszczepem wargi i podniebienia), wadą zgryzu, krótkim wędzidełkiem języka, z zaburzeniami czynności prymarnych, takimi jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów itp. Zajmuje się także patofonetyką, a także teorią i metodyką terapii dyslalii (wad wymowy). Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”; była członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa),  w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Od 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. 

Terapia logopedyczna


Terapią logopedyczną obejmujemy m.in. dzieci z alalią, opóźnionym rozwojem mowy i dyslalią obwodową (wadami wymowy). Terapia logopedyczna nakierowana jest zawsze na indywidualne potrzeby małego pacjenta, uwzględnia jego zainteresowania co pozwala przyciągnąć uwagę dziecka, zachęcić go do pracy.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawy w bardzo przyjaznej atmosferze. Każdorazowo w zajęciach uczestniczą rodzice dzięki czemu dziecko czuje się bezpiecznie, a rodzic zostaje zapoznany z ćwiczeniami wykonywanymi prze pociechę.

Diagnoza logopedyczna poprzedzona jest wyczerpującym wywiadem, badaniem logopedycznym, nierzadko specjalistycznymi konsultacjami (laryngolog, audiolog, foniatra)

Terapię prowadzi Pani mgr Agnieszka Oliwka

Podcięcie wędzidełka języka


Elektrostymulacja podniebienia


Zabiegi elektrostymulacji zalecane są pacjentom po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy ustnej, w szczególności u dzieci po operacjach rozszczepu podniebienia jako uzupełnienie terapii logopedycznej. Zabiegi elektrostymulacji wewnątrz jamy ustnej polegają na pobudzaniu mięśni do skurczu za pomocą prądu impulsowego. Pojedynczy zabieg trwa ok. 15 minut. Dla każdego pacjenta dobierane są odpowiednie parametry prądu (natężenia, częstotliwości, kształtu impulsów oraz czasu zabiegu). 
    Wskazania do wykonania zabiegów:
  • zaburzeniach dyslalii roszczepowej
  • korekcji nosowania otwartego towarzyszącemu braku zwarcia podniebienno-gardłowego

Fiberoskopia nosogardła (Ocena zwarcia podniebienno-gardłowego dedykowana dla dzieci z rozsczepem podniebienia)